Blog

Lukáš Joudal reality

11 ledna, 2022

Neobcházejte kvalitní právní servis a ochranu finančních prostředků

Ať už při prodeji nemovitosti stojíte na straně prodávajícího či kupujícího vždy se jedná o poměrně komplexní proces, při kterém se můžete dostat do mnoha rizikových situací. I když jste hladce vyřešili způsob, jak nejlépe prodat dům a už máte správného kupce, čeká vás ještě příprava a podpis kupních smluv a převod finančních prostředků. Nešetřete na tom nejdůležitějším.


Kvalitní právní služby Vám zajistí klidný spánek

Při koupi či prodeji nemovitosti předáváte hodnotný majetek a pohybujete se v opravdu velkých finančních částkách. Ve vlastním zájmu se nesnažte hledat levnější varianty v oblasti právních služeb. Nepodceňujte je a nenechte se okouzlit snadným přístupem k předpřipraveným univerzálním vzorům kupních smluv z internetu. Vypadají sice profesionálně, ale mohou být až příliš obecné. Bez právního vzdělání nikdy nemáte jistotu, že obsahují vše, na co by myslel a do smlouvy zahrnul, zkušený právník.

Uzavření obchodu z principu vypadá velmi jednoduše. Kupující se stává majitelem objektu ve chvíli, kdy dojde k podpisu kupní smlouvy. U nemovitostí se však tato kupní smlouva musí zapsat do katastru nemovitostí na katastrálním úřadě. Na tento administrativní úkon má katastrální úřad ochrannou zákonnou lhůtu min. 20 dní, kdy zápis nemůže provést. A právě to celou situaci činí trochu matoucí.


Víte, kdy a jakým způsobem zaplatit, aby žádná ze zúčastněných stran nebyla znevýhodněna?

Úhrada při podpisu smlouvy uvádí do nejistoty kupujícího. Ten přišel o finanční prostředky, aniž by měl skutečnou jistotu, že se zápis do katastru nemovitostí uskuteční.

Úhrada kupní ceny až po zapsání kupní smlouvy do katastru nemovitostí přivádí do rizika prodávajícího. Ten v té době už není vlastníkem nemovitosti. Úředně je v katastru zapsán jako majitel kupující a peníze stále ještě nemusí být připsány na účtu.

Chraňte se před zbytečným stresem a případnými soudními jednáními a raději zvolte jednu z osvědčených variant, které oboustranně chrání před rizikem.

Notářská úschova kupní ceny

Jedná se o oboustranně bezpečný převod kupní ceny a nemovitosti. Počítejte však s tím, že absolvujete minimálně dvě návštěvy notáře. Tzv. Přípravnou fázi, kdy se sjednávají podmínky úschovy. Teprve při druhém setkání se sepisuje poměrně rozsáhlý notářský zápis. Notář pak nese veškerou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky.

Bankovní úschova kupní ceny

Umožňují ji jen některé banky. Banka přebírá zodpovědnost za nakládání se svěřenými finančními prostředky. Vyřízení také trvá nějakou dobu, protože kupní smlouvy musí projít ověřením jejich právním oddělením. Z těchto důvodů by mohly být případné změny ve smlouvách problematické, ale ne neřešitelné.


Úschova kupní ceny u realitní kanceláře

Tato možnost je málo dostupná a značně riziková. Nepřistupujte na ni. Peníze jsou připsány na účet realitní kanceláře a v případě jejího krachu se stávají jejím majetkem. Můžete se setkat i s tvrzením, že pro tyto účely mají speciální účty, ale není to pravda. Speciálními účty disponují pouze notáři a advokáti.


Advokátní úschova kupní ceny

Nejznámější a nejjednodušší ochrana finančních prostředků. Jednoznačně patří ke správným rozhodnutím v procesu, jak nejlépe prodat dům. Advokát je na vaší straně, takže si vždy dohodnete vyhovující podmínky. Účty advokáta jsou skutečně oddělené od jeho hospodářských účtů, takže v případě bankrotu advokáta o peníze nepřijdete, protože jsou uloženy na speciálním účtu. Advokát je povinen veškeré úschovy nahlásit na advokátní komoru, která všechny úschovy eviduje a dohlíží na plnění závazků advokátů plynoucích z těchto smluv. Díky tomu je advokátní úschovna velmi důvěryhodná, ale zároveň snadno sjednatelná.

Reálně tedy nejprve podepíšete smlouvu o úschově a na základě ní, teprve kupující pošle sjednanou finanční částku do úschovy. Prodávající má tak jistotu, že peníze existují ještě před podpisem smlouvy a může tak dojít k podpisu smlouvy a k podání návrhu na zapsaní nového majitele do katastru nemovitostí. Po zapsání advokát odešle peníze na účet prodávajícího. V případě, že by se obchod z nějakého důvodu neuskutečnil, peníze by byly vráceny na účet kupujícího. Stále jsou tak bezpečně chráněny obě strany. Existuje také možnost u advokáta uschovat i kupní smlouvu, kterou jste podepsali společně se smlouvou o advokátní úschově.

V případě, že přemýšlíte o tom, jak nejlépe prodat dům, jděte přímou cestou. Využijte profesionálních služeb makléře. Získáte tím odborníky ve všech oblastech tohoto procesu a jistotu, že je vše správně na první pokus.

Přesvědčte se, jsem tu pro vás.

Blog

Další články